Nawigacja

Aktualności

Pożegnanie Zygmunta Goławskiego – żołnierza NSZ, Sybiraka, działacza opozycji demokratycznej, Kustosza Pamięci Narodowej

13 marca 2021 roku w Siedlcach odbyły się uroczystości pogrzebowe Zygmunta Goławskiego. Ceremonię rozpoczęła Msza św. w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, wojsko, przedstawiciele parlamentu i organizacji społecznych (m.in. „Solidarności” i organizacji narodowych) oraz liczna grupa mieszkańców miasta. W uroczystościach wzięli udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik.

Takie życiorysy, jak życiorys Pana pułkownika, są dla nas natchnieniem i inspiracją powiedział podczas ceremonii pogrzebowej dr Jarosław Szarek.

– Chylę czoło przed wybitnymi patriotycznymi zasługami majora Zygmunta Goławskiego. Nigdy nie zapomnimy tego, co nam przekazał – świadectwa, jak iść przez życie, kierując się dewizą „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Bliskim Zmarłego składam wyrazy serdecznego współczucia – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości pogrzebowych, który opublikowała Kancelaria Prezydenta na swojej stronie internetowej.

Decyzją MON Zygmunt Goławski został pośmiertnie awansowany o dwa stopnie: z majora na pułkownika. Decyzję wręczył rodzinie zmarłego szef gabinetu politycznego ministra obrony, Łukasz Kudlicki. List kondolencyjny przysłał również biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Zygmunt Goławski spoczął na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach. Zmarł 9 marca 2021 r. w wieku 96 lat. Odszedł człowiek niezwykle zasłużony Polsce. W czasie wojny działał w konspiracji, później został zesłany przez komunistów na nieludzką ziemię. W czasach PRL angażował się w działalność opozycji demokratycznej za co spotykały go prześladowania. W wolnej Polsce upamiętniał tamte wydarzenia. W 2012 r. Instytut Pamięci Narodowej przyznał mu tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. W 2018 r. Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

 • Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Goławskiego – Siedlce, 13 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Goławskiego – Siedlce, 13 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • W uroczystościach pogrzebowych Zygmunta Goławskiego wziął udział prezes IPN dr Jarosław Szarek – Siedlce, 13 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  W uroczystościach pogrzebowych Zygmunta Goławskiego wziął udział prezes IPN dr Jarosław Szarek – Siedlce, 13 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Goławskiego – Siedlce, 13 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Goławskiego – Siedlce, 13 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Goławskiego – Siedlce, 13 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Goławskiego – Siedlce, 13 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Goławskiego – Siedlce, 13 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Goławskiego – Siedlce, 13 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Goławskiego – Siedlce, 13 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Goławskiego – Siedlce, 13 marca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)

 


Zygmunt Goławski urodził się 11 grudnia 1924 r. w Głaszynie. Absolwent Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Siedlcach. Od lat czterdziestych XX w. właściciel prywatnego zakładu szklarskiego. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. W latach 1944–1946 więzień łagrów w miejscowościach Jogla i Borowicze. Drukarz katolickich wydawnictw bezdebitowych. Działacz opozycyjny w PRL. Wielokrotnie represjonowany przez władze komunistyczne – internowany, więziony m.in. w 1963 r. i 1967 r. za współpracę z kurią siedlecką i działalność w obronie ludzi wierzących.

W 1977 r. z mec. Janem Mizikowskim założył Siedlecko-Podlaską Grupę Ludowo-Narodową, a w 1978 r. razem ze Stanisławem Karpikiem powołał Podlaski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących. Pod koniec 1981 r. współorganizował w Siedlcach ogólnopolski strajk rolników. Organizator Podlaskiej „Solidarności”.

Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Członek założyciel w 1979 r. Konfederacji Polski Niepodległej. Wspólnie z synami organizował rocznicowe marsze polityczne, obchody katyńskie na Powązkach, prowadził działalność wydawniczą, dostarczał strajkującym w Stoczni Gdańskiej żywność. Uczestnik I Zjazdu „Solidarności”. 31 lipca 1981 r. wspólnie ze Stefanem Melakiem brał udział w głośnej akcji konspiracyjnej ustawienia w Dolince Katyńskiej na Powązkach pomnika ofiar zbrodni katyńskiej.

Internowany wraz z synami podczas stanu wojennego. W obozie dla internowanych uruchomił pocztę podziemną.

Zygmunt Goławski był inicjatorem utworzenia Związku Sybiraków w Siedlcach. W kościele św. Stanisława stworzył tzw. Ścianę Katyńską, upamiętniającą zamordowanych przez NKWD i SB.

3 maja 2007 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

21 września 2018 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności.

do góry