Nawigacja

Książki – Lublin

NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980–1989

  • NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980–1989
    NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980–1989

Marcin Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980–1989, Lublin 2016, 443 s., ISBN 978-83-8098-086-0

Książka dr. Marcina Dąbrowskiego to omówienie jednego z  najaktywniejszych ośrodków „Solidarności” na Lubelszczyźnie (obok Lublina i Świdnika). 
 
Tradycje historyczne Puław, zaplecze intelektualne kilku instytutów naukowych oraz potencjał pracowniczy ogromnych Zakładów Azotowych i innych przedsiębiorstw na tym terenie zdecydowały o szczególnej roli, jaką w latach 1980–1989 odegrała właśnie NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska.
 
Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego „Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności”
 
SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Ziemia puławska w latach 1945–1980. Wybrane aspekty 
Powojenny opór i represje na ziemi puławskiej 
Specyfika społeczno-ekonomiczna rejonu Puław w okresie PRL 
Postawy oporu i opozycji antykomunistycznej w latach siedemdziesiątych 

Rozdział II. Rewolucja „Solidarności” na ziemi puławskiej 1980–1981
Lipiec–sierpień 1980 r. na ziemi puławskiej 
Początki tworzenia niezależnego związku w Puławach 
Powstanie struktury międzyzakładowej w Puławach
Tworzenie struktur założycielskich w Zakładach Azotowych „Puławy”
Tworzenie struktur założycielskich w innych zakładach pracy 
Pod znakiem „Solidarności”
Napięcie w okresie rejestracji NSZZ „Solidarność”
Zakłady Azotowe „Puławy” – wzrastająca rola 
Dalsze kształtowanie się struktur NSZZ „Solidarność”
Nauczycielska „Solidarność” w Puławach 
Prasa związkowa w Puławach
Niewyjaśniona sprawa porwania Sycińskiego
Spór o wolne soboty 
„Solidarność” na wsi 
Spór wokół ordynacji wyborczej do Zarządu Regionu 
Samodzielnie czy z Regionem Środkowo-Wschodnim?
Kryzys bydgoski 
Struktura międzyzakładowa w Dęblinie 
Wszechnica „Solidarności”
Niezależne harcerstwo
Klub Inteligencji Katolickiej 
O pamięć narodową 
W obronie więźniów politycznych 
I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego 
I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska 
Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska 
Widmo pustych półek
Nawiązywanie do tradycji katolickiej 
Śledztwo w sprawie myszy i niedźwiedzia 
Samorząd pracowniczy 
O wolność słowa 
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 
Niezależna młodzież puławska
Szewczyk kontra dyrektor szkoły 
II Walne Zebranie Delegatów w ZA „Puławy” 
Klub Związkowy NSZZ „Solidarność” 
O nowy kształt oświaty 
Ogólnopolski strajk 28 października 1981 r. 
Trudna jesień 
Sprawa niedźwiedzia przed sądem
O spółdzielczość rolniczą 
Ostatnie dni 
Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” na ziemi puławskiej 

Rozdział III. Okres podziemia. Ziemia puławska w latach 1981–1988 
Początek stanu wojennego (grudzień 1981 r.)
Dalsze represje (styczeń–luty 1982 r.) 
Opór – napisy i ulotki (styczeń–sierpień 1982)
Spacery puławskie 
Komitet Obrony Narodowej „Solidarność” Ziemia Puławska 
Wpadka KON
Wydawnictwo „Familia”
Próba prowokacji z udziałem TW „Józef ” 
Dalsze represje i opór (marzec–sierpień 1982) 
Organizowanie struktur oporu (1982) 
Wpadka „Solidarności Młodzieżowej” 
Marsz w rocznicę porozumień sierpniowych (1982) 
Dalsze przypadki represji i oporu (wrzesień–grudzień 1982)
Wokół 10 listopada 1982 r.
Ostatnie tygodnie stanu wojennego (1982) 
Zawieszona „wojna” (1983)
Pedagodzy na celowniku bezpieki
Wznowiony proces Ireneusza Ostrokólskiego 
Pojedynek na napisy i ulotki (1983–1986) 
Wpadka puławskiej „Solidarności” (1983–1984) .
Kościół jako azyl wolności (1983–1985) 
Okres walki o krzyże (1983–1984)
Po śmierci księdza Jerzego
Niezłomni z podziemia 
„Tygodnik Mazowsze” w Puławach 
Niepokorna „Polonistka” 
Radio Solidarność Ziemi Puławskiej 
Grupa Włostowicka „Solidarność” 
Ruch Młodzieży Demokratycznej „Wolność” w Puławach 
Śledztwo w sprawie Jana Łodygi 
Proces sądowy Jana Łodygi 
Kościół – azyl wolności (1986–1988)
Powrót do działań jawnych (1983–1988)
Początki Towarzystwa Przyjaciół „Powściągliwości i Pracy” w Puławach 

Rozdział IV. Ku jawności. Ziemia puławska w latach 1988–1989 
Początki przełomu 
Powrót do jawności . 
Wybory czerwcowe 1989 r.
Nowa rzeczywistość 

Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia 
Indeks nazw geograficznych
Indeks osób

 

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry