Nawigacja

Książki – Lublin

Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Aspekty polityczne

  • Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Aspekty polityczne
    Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Aspekty polityczne

Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Aspekty polityczne, red. Tomasz Osiński i Mariusz Mazur, Lublin 2016, 560 s., ISBN 978-83-8098-076-1

Po okresie mniejszego zainteresowania historią regionalną, w ostatnich latach można zauważyć powrót do naukowej refleksji nad tą tematyką. Jest to w dużej mierze odpowiedź na oczekiwania i preferencje czytelników kształtowane pod wpływem rosnącej świadomości historycznej, wzmacniającej potrzebę pogłębienia więzi i identyfikacji przez poznawanie dziejów własnej małej ojczyzny. W ten sposób wielka historia odległych w czasie i przestrzeni zdarzeń podlega procesowi prywatnego oswajania. Dzięki znanym miejscom, nazwom, nazwiskom, których bliskość jest bardziej uchwytna, a przez to utożsamiana – abstrakcyjna dotąd i nieco mityczna przeszłość wydaje się bardziej realna, odbiorca zaś znajduje z nią punkty wspólne. Staje się przez to częścią przestrzeni zarówno geograficznej, czasowej, jak i tożsamościowej, może zyskać instrument samoidentyfikacji w miejscu i czasie.

(Ze Wstępu)

 

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry