Nawigacja

Książki – Lublin

NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981

Marcin Dąbrowski, NSZZ„Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981, Lublin 2014, 567 s.

Książka omawia funkcjonowanieNSZZ „Solidarność” na terenie Regionu Środkowo-Wschodniego od początkówtworzenia struktur tego związku we wrześniu 1980 r. do okresu poprzedzającegowprowadzenie stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Główny temat poprzedzaprezentacja masowych strajków lipcowych 1980 r. na Lubelszczyźnie (tzw.Lubelski Lipiec), do których jako do swego początku nawiązywała środkowo-wschodnia„Solidarność”, i co stało się najbardziej wyrazistym elementem różniącym tenregion od innych regionów NSZZ „Solidarność” w kraju. W zasadniczej mierzepraca koncentruje się na działalności władz regionalnych związku, strukturmiędzyzakładowych szczebla oddziałowego (dawne powiaty), struktur zakładowych kilkunajwiększych zakładów pracy oraz wybranych struktur  uczelnianych i branżowych. Osobno omówiono podejmowanew tym okresie akcje protestacyjne, różnorodne płaszczyzny aktywności związku,relacje z innymi organizacjami niezależnymi, a także niektóre działania operacyjnepodejmowane przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry