Nawigacja

Książki – Lublin

Lublin 1980–1981. Zapis fotograficzny

Krzysztof Garbacz, Lublin 1980-1981. Zapis fotograficzny, Lublin 2011, 135 s.

Strajki lipcowo-sierpniowe 1980 roku i powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” doprowadziły do eksplozji tendencji wolnościowych, między innymi w środowisku studenckim. Po podpisaniu Porozumień Sierpniowych, jesienią na wszystkich uczelniach cywilnych przystąpiono do tworzenia komórek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. (...) Przygotowując fotografie do niniejszej książki, starałem się oddać klimat towarzyszący sytuacjom i wydarzeniom, które miały miejsce w centrum Lublina i na terenie miasteczka akademickiego UMCS w latach 1980–1981. Uzupełnieniem tej dokumentacji są zdjęcia związane z wyjazdami członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów poza Lublin, między innymi w celu udziału we wspomnianych grudniowych uroczystościach w Gdańsku i w Gdyni czy przeprowadzenia akcji protestacyjnej podczas ogólnopolskiego strajku studenckiego, rozpoczętego w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w listopadzie 1981 roku.

ze wstępu Autora

SPIS TREŚCI

Wstęp

  • Listopad 1980
  • Grudzień 1980
  • Marzec 1981
  • Kwiecień 1981
  • Maj 1981
  • Czerwiec 1981
  • Październik 1981
  • Listopad/grudzień 1981

Postscriptum
 

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry