Nawigacja

Książki – Lublin

NSZZ „Solidarność” na Lubelszczyźnie 1980–1981. Wybór źródeł

NSZZ „Solidarność” na Lubelszczyźnie 1980-1981. Wybór źródeł; wstęp, wybór źródeł i opracowanie Małgorzata Choma-Jusińska, Marcin Dąbrowski, Lublin 2011, 367 s.

W rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, wielkiego ogólnonarodowego ruchu społecznego, który swoim bezkrwawym działaniem pozwolił Polakom wybić się na niepodległość, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie przygotował publikację źródeł związanych z funkcjonowaniem tego ruchu na Lubelszczyźnie w latach 1980–1981, począwszy od wielkiego zrywu strajkowego Lubelskiego Lipca aż po ostatnie dni poprzedzające stan wojenny

ze Wstępu

 

SPIS TREŚCI

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry