Nawigacja

Książki – Lublin

„Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…”. Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 roku, t. 2: Od starożytności po wiek XIX

  • „Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…”, t. 2
    „Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…”, t. 2

„Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…”. Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 roku, t. 2: Od starożytności po wiek XIX, red. Mariusz Mazur, Jan Pomorski, IPN, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa–Lublin 2021, 456 s., ISBN 978-83-8229-362-3

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna nieodpłatnie w księgarniach i punktach sprzedaży IPN.

Od starożytności po wiek XIX to drugi z trzech tomów Pamiętnika XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, przedstawiających intelektualny dorobek XX PZHP. Zawiera referaty i głosy w dyskusji na temat antycznych Grecji i Rzymu, mediewistyki polskiej i historiografii Polski epoki wczesnonowożytnej po 1989 roku, dziedzictwa unii lubelskiej, modernizacji i transformacji miejskości oraz przemian narodu i religijności polskiej w XIX w.   

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry