Nawigacja

Książki – Lublin

„Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań…”. Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18–20 września 2019 roku, t. 1: Potęga historii

  • Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18–20 września 2019 roku, t. 1: Potęga historii
    Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18–20 września 2019 roku, t. 1: Potęga historii

Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 września 2019 roku, t. 1: Potęga historii, red. Mariusz Mazur, Jan Pomorski, IPN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa–Lublin 2021, 648 s.,  ISBN 978-83-8229-262-6

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.
Publikacja dostępna nieodpłatnie w księgarniach i punktach sprzedaży IPN.

W części 1. autorzy skupiają się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jakiej historii Polacy dzisiaj potrzebują? W części 2. przedmiotem namysłu staje się droga, jaką przebyła polska historiografia między X a XX Powszechnym Zjazdem Historyków Polskich, a steruje nim pytanie: Którędy do poznania przeszłości? Fenomen polskich muzeów historycznych to temat części 3. Część 4. – Pamięć w edukacji historycznej – prezentuje dorobek środowiska dydaktyków historii.

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry