Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi S., byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie w dniu 10 kwietnia 2018 r. skierował do Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w Białej Podlaskiej – akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi S., byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej.

Zdzisław S. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu w dniu 12 grudnia 1981 r. w Białej Podlaskiej decyzji o internowaniach 17 działaczy legalnej opozycji.

Wydając owe decyzje Zdzisław S. każdorazowo powoływał jako ich podstawę prawną dekret „o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”, w sytuacji gdy ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał.

Tym samym Zdzisław S. bezprawnie pozbawił wolności 17 osób.

Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

Lublin, dnia 11 kwietnia 2018 r.

                                                                               

  Naczelnik Oddziałowej Komisji

                                                                               Ścigania Zbrodni przeciwko

                                                                                 Narodowi Polskiemu w Lublinie

                                                                                                  prokurator

                                                          Jacek Nowakowski

do góry