Nawigacja

Komunikaty

Były komendant wojewódzki MO w Lublinie oskarżony o zbrodnie komunistyczne

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Lublinie skierował 9 sierpnia do Sądu Rejonowego w Lublinie akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi Ch., byłemu zastępcy komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Lublinie.

Aleksander Ch. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Od 12 do 15 grudnia 1981 r. wydał bowiem decyzje o internowaniach 18 działaczy legalnej opozycji.

Wydając owe decyzje Aleksander Ch. powoływał jako ich podstawę prawną dekret „O ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”, choć ten akt nie został opublikowany i – według powszechnie przyjętych zasad prawnych – nigdy nie obowiązywał.

Tym samym Aleksander Ch. bezprawnie pozbawił wolności 18 osób.

Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

do góry