Nawigacja

Komunikaty

Umorzenie śledztwa w sprawie przeprowadzenia przez funkcjonariuszy UBP w Radomiu, w lutym 1946 r. w Taczowie, akcji odwetowej skierowanej przeciwko członkom oddziału partyzanckiego

S. 86/12/Zk

W dniu 28 marca 2013 prokurator IPN – Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie – Delegatury w Radomiu wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zbrodni komunistycznej, stanowiącej również zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na przeprowadzeniu przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomiu, w lutym 1946 r. w Taczowie pow. radomskiego, akcji odwetowej skierowanej przeciwko członkom oddziału partyzanckiego. Podczas tych wydarzeń śmierć poniosło 7 osób, a 2 kolejne zostały ranne.

Funkcjonariusze państwa komunistycznego wykorzystali do przeprowadzenia akcji uroczystość weselną Kazimiery H. i Bolesława S., która odbywała się najprawdopodobniej w dniu 23 lub 28 lutego 1946 r., w Taczowie. W zabawie brały udział również osoby zaangażowane w działalność opozycyjną wobec ówczesnej władzy. Uzbrojeni funkcjonariusze otoczyli posesję, na której odbywało się wesele. Stojąc na zewnątrz budynku, oddali przez okna strzały z maszynowej broni palnej w kierunku osób przebywających w pomieszczeniach mieszkalnych – w pokoju i w kuchni. Ostrzał trwał kilka minut. Następnie jeden z gości podniósł do góry białą chustkę i krzyknął aby zaprzestano działań, ponieważ w środku przebywały jedynie nieuzbrojone, bezbronne osoby cywilne. Gdy funkcjonariusze weszli do wnętrza przeprowadzili rewizję, a następnie kazali wynieść rozstrzelanych do stodoły, a rannych odwieź do szpitala. Jak wynika z zeznań jednego ze świadków w wyniku tego czynu pozbawionych życia zostało siedem osób. Świadek wskazał z imienia i nazwiska sześciu z nich: Władysława B., Władysławę G., Janinę H., Kazimierza J., Kazimierza P., Adama S. Nadto Hanna S. i Stanisława H. odniosły rany postrzałowe i zostały przewiezione do szpitala.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził okoliczności popełnienia zbrodni komunistycznej będącej również zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na zabójstwie i usiłowaniu zabójstwa osób pokrzywdzonych – uczestników przyjęcia weselnego. Nadto ustalono, że sprawcami zbrodni byli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa pochodzący najprawdopodobniej z Radomia, jednostki właściwej miejscowo dla miejscowości Taczów.

W toku prowadzonego postępowania brak było podstaw do przypisania sprawstwa konkretnym osobom spośród funkcjonariuszy państwa komunistycznego i dlatego uzasadnionym stało się umorzenie śledztwa w sprawie wobec niewykrycia sprawców.

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko  Narodowi Polskiemu
w Lublinie
prokurator Jacek Nowakowski 
do góry