Nawigacja

Aktualności

Remont pomnika na grobie weterana - żołnierza 2 Korpusu Polskiego, Jastków, 16 maja 2023 r.

Zakończyły się prace związane z wykonaniem remontu upamiętnienia na grobie Józefa Reszki żołnierza 2 Korpusu Polskiego, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w miejscowości Jastków pow. lubelski - jednego z trzech żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, pochodzących z Gminy Jastków. Pozostali dwaj to Józef Sadurski (grób znajduje się na tym samym cmentarzu) oraz Władysław Spasówka (grób na cmentarzu parafialnym w miejscowości Tomaszewice gm. Jastków).

Zakres prac obejmował oczyszczenie i pomalowanie istniejącego krzyża, wykonanie nowej płyty poziomej z granitu wraz z inskrypcją, a także wykonanie odwodnienia z kostki dookoła pomnika.
Prace zostały sfinansowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Działanie to wpisuje się w realizację projektu Szlak nadziei. Odyseja wolności, realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

  • Remont pomnika na grobie weterana - żołnierza 2 Korpusu Polskiego, Jastków, 16 maja 2023 r.
    Remont pomnika na grobie weterana - żołnierza 2 Korpusu Polskiego, Jastków, 16 maja 2023 r.
  • Remont pomnika na grobie weterana - żołnierza 2 Korpusu Polskiego, Jastków, 16 maja 2023 r.
    Remont pomnika na grobie weterana - żołnierza 2 Korpusu Polskiego, Jastków, 16 maja 2023 r.


kanonier Józef Reszka - s. Leonarda, ur. 18 marca 1903 r. w m. Płouszowice gm. Jasków pow. lubelski. 18 września 1939 r. w Łucku został wzięty do niewoli sowieckiej. Był przetrzymywany w obozach jenieckich w m. Karakub na Ukrainie, a następnie w Siewżełdorłagu w Komi RA i Juży (Juskim obozie NKWD), skąd 4 września 1941 r. został skierowany do miejscowości Tatiszczewo do tworzonej na terenie ZSRR armii gen. W. Andersa. Po zakończeniu służby w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie powrócił do kraju, osiadł w rodzinnych stronach. Zmarł 15 listopada 1979 r., został pochowany na cmentrazu parafialnym w Jastkowie.
Odznaczenia: Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (1945 r.), Gwiazda za wojnę 1939-45 (1945 r.), Gwiazda Italii.

 

W 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, grób Józefa Reszki został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny - 3531).

 

do góry