Nawigacja

Aktualności

Remont pomnika na grobie powstańca styczniowego ppor. Jana Nieciengiewicza w Puławach

Zakończyły się prace związane z wykonaniem remontu nagrobka na grobie uczestnika powstania styczniowego ppor. Jana Nieciengiewicza na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Włostowickiej w Puławach (sektor A, pole I, grób 333).

  • Remont pomnika na grobie powstańca styczniowego ppor. Jana Nieciengiewicza w Puławach
    Remont pomnika na grobie powstańca styczniowego ppor. Jana Nieciengiewicza w Puławach
  • Remont pomnika na grobie powstańca styczniowego ppor. Jana Nieciengiewicza w Puławach
    Remont pomnika na grobie powstańca styczniowego ppor. Jana Nieciengiewicza w Puławach

Zakres remontu obejmował wykonanie z piaskowca obrzeży, płyty głównej oraz odtworzenie schodkowego postumentu pod krzyż, a także renowację metalowych elementów (krzyża i ogrodzenia). Ponadto wysypanie żwirkiem przestrzeni między obrzeżami i wyłożenie granitową kostką przestrzeni pomiędzy dolnym obrzeżem a ogrodzeniem mogiły.

Prace zostały sfinansowane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie.

W 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, na wniosek Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, grób ppor. Jana Nieciengiewicza został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, tworzonej przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (nr ewidencyjny – 1785).

 

 

 

 

 

 

 Fot.

Sylwia Kostyra OBUWiM w Lublinie

do góry