Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022

8 sierpnia br. w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczenia państwowego Krzyż Wolności i Solidarności Panu Januszowi Lato, działaczowi opozycji demokratycznej z czasów PRL. W  imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał zastępca prezesa IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk. Ze względu na stan zdrowia odznaczenie wręczono na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

 

 • Anna Zawirska Naczelnik OA IPN, prof. Krzysztof Szwagrzyk wiceprezes IPN, dr Robert Derewenda dyrektor Oddziału IPN w Lublinie, Janusz Lato podczas uroczystości wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  Anna Zawirska Naczelnik OA IPN, prof. Krzysztof Szwagrzyk wiceprezes IPN, dr Robert Derewenda dyrektor Oddziału IPN w Lublinie, Janusz Lato podczas uroczystości wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
 • prof. Krzysztof Szwagrzyk wiceprezes IPN, dr Robert Derewenda dyrektor Oddziału IPN w Lublinie, Janusz Lato podczas uroczystości wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  prof. Krzysztof Szwagrzyk wiceprezes IPN, dr Robert Derewenda dyrektor Oddziału IPN w Lublinie, Janusz Lato podczas uroczystości wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
 • prof. Krzysztof Szwagrzyk wiceprezes IPN, dr Robert Derewenda dyrektor Oddziału IPN w Lublinie, Janusz Lato podczas uroczystości wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  prof. Krzysztof Szwagrzyk wiceprezes IPN, dr Robert Derewenda dyrektor Oddziału IPN w Lublinie, Janusz Lato podczas uroczystości wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
 • Janusz Lato, uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  Janusz Lato, uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
 • Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
 • Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin
  Uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności – Lublin, 8 sierpnia 2022. Fot. A. Sadownik/IPN Lublin


Janusz Tadeusz Lato
Od września 1980 r. był aktywnym członkiem NSZZ “Solidarność” w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku w swoim zakładzie pracy, odbywającym się w okresie 14-17.12.1981 r., pełniąc funkcję członka straży strajkowej. W latach 1982-1989, Pan Janusz Lato był współzałożycielem oraz członkiem podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej FSC w Lublinie i Przewodniczącym Komisji Wydziałowej na Wydziale Montażu w w/w zakładzie. Zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych m.in. pism „Informator «Solidarność». Region Środkowo-Wschodni”, „Solidarność Nauczycielska”, "Tygodnik Mazowsze”, „SW Lublin” oraz zaangażował się w akcje, prowadzone w ramach podziemnych struktury „Solidarności”, „Wakacje z Bogiem”, polegające na organizowaniu wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin osób internowanych. W kwietniu 1982 r. Janusz Lato był współzałożycielem, wraz z Piotrem Dudziakiem, podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC Lublin”. Sporządził na gąbce znak „Solidarność”, odbijany ręcznie przy winietach tytułowych. Do 1983 r. był redaktorem tego pisma, organizatorem pracy redakcji, organizatorem działalności wydawniczej i transportu. Do 1986 r. autorem i organizatorem lokali do druku. Pismo drukowano w różnych mieszkaniach w Lublinie (Janusz Lato udostępniał także własne mieszkanie) i w gospodarstwach wiejskich pod miastem. Nakład pisma dochodził do 1000 egzemplarzy. Janusz Lato był odbiorcą nakładu z drukarni i głównym kolporterem w FSC. W 1988 r. w dniach 7 i 31 sierpnia Janusz Lato był współorganizatorem w FSC strajku solidarnościowego ze strajkującymi w kraju. W latach 1988-1989 wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w FSC w Lublinie oraz uczestniczył w kampanii wyborczej KO „Solidarność” w FSC i Lublinie.


Biogram odznaczonego został opublikowany na stronie: https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/

 


Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL.  Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

 
do góry