Nawigacja

Aktualności

Zmiana na stanowisku dyrektora Oddziału IPN w Lublinie

Prezes IPN dr Karol Nawrocki przestawił podczas briefingu prasowego nowego dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Stanowisko to obejmie z dniem 10 stycznia 2022 roku dr Robert Derewenda.

  • Robert Derewenda fot. Paweł Kaniuk
    Robert Derewenda fot. Paweł Kaniuk

Robert Derewenda, ur. w 1977 roku w Tomaszowie Mazowieckim. W roku 1996 rozpoczął studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku historia. W 2001 r. obronił pracę magisterską pt. „Walka władz komunistycznych z oazowym Ruchem Światło-Życie w latach 1963–1981” napisaną na seminarium magisterskim prof. Jana Ziółka. W roku 2007 ukończył doktoranckie studia dzienne na KUL. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. „Historia Ruchu Światło-Życie w latach 1950–1985”.

Jest asystentem w Katedrze Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzi zajęcia z archiwistyki (w tym zajęcia praktyczne w archiwum). W latach 2004–2012 był dyrektorem Archiwum Głównego Ruchu Światło-Życie, które jest działem Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego. Od roku 2012 jest dyrektorem Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego.

Na KUL prowadzi również zajęcia z dydaktyki historii. Zajmuje się kwestiami związanymi z dydaktyką historii we współczesnej szkole. Jest ekspertem w Ministerstwie Edukacji i Nauki, uczestniczy w pracach zespołów opracowujących podstawy programowe z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. W latach 2008–2021 był nauczycielem historii i WOS w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie. W latach 2017–2019 był nauczycielem historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Główne obszary zainteresowań badawczych dr. Roberta Derewendy obejmują zagadnienia z dziejów najnowszych historii Polski, z zakresu dydaktyki historii i archiwistyki. Od wielu lat zajmuje się popularyzacją historii, biorąc udział w programach telewizyjnych i radiowych, filmach dokumentalnych, spotkaniach z młodzieżą i dorosłymi.

Jest zaangażowany w sprawy społeczne. Pełni funkcję radnego w Radzie Miasta Lublin VIII kadencji (lata 2018–2023). Prywatnie wdowiec, ojciec dwójki dzieci, zawodnik amatorskich drużyn piłkarskich. 

 

 

 

 

do góry