Nawigacja

Aktualności

Nie żyje Urszula Radek – działaczka „Solidarności”

  • Urszula Radek na otwarciu wystawy "Tu rodziła się Solidarnośc". Świdnik, 1 lipca 2020. Fot. Agnieszka Skura/IPN Lublin
    Urszula Radek na otwarciu wystawy "Tu rodziła się Solidarnośc". Świdnik, 1 lipca 2020. Fot. Agnieszka Skura/IPN Lublin

W wieku 87 lat zmarła Urszula Radek – działaczka opozycji demokratycznej w czasach PRL. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie WSK Świdnik aktywnie zaangażowała się w działalność tego związku. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu kontynuowała działalność związkową w nielegalnych strukturach „Solidarności”, była współorganizatorką odbudowy tych struktur i aktywnie uczestniczyła w pracach podziemnej Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WSK, wchodząc w skład jej władz. Zajmowała się zbiórką pieniędzy na działalność „S” oraz podziałem darów dla internowanych. Związana była z nielegalną poligrafią „Solidarności”– przechowywanie i kolportaż wydawnictw bezdebitowych. Była współorganizatorką i uczestniczką uroczystości patriotycznych i rocznicowych np. w Komarowie we wrześniu 1987 r. oraz uroczystości poświęcenia Dzwonu Wolności w kościele NMP w Świdniku. Współorganizowała spotkania z artystami scen warszawskich z „emigracji wewnętrznej”. W Jej domu odbywały się przedstawienia Teatru Domowego. Aktywnie działała w Klubie Katolickim w Lublinie, a od marca 1985 r. w utworzonej w Świdniku Sekcji Środowiskowej Klubu Katolickiego. Z upoważnienia struktur regionalnych „Solidarności” zaangażowana była także w organizowanie w okresie wakacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin członków „Solidarności”, w ramach akcji letniej „Wakacje z Bogiem”. Formą represji zastosowaną wobec Urszuli Radek było zastosowanie techniki operacyjnej – PT oraz przeszukania w miejscu zamieszkania i na działce.

Wielokrotnie odznaczana, m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności w 2014 r.

 

do góry