Nawigacja

Aktualności

Nie żyje Bogusław Mikus – działacz „Solidarności”

Zmarł Bogusław Mikus, działacz chełmskiej Solidarności”. W 2015 r. Oddział IPN w Lublinie wręczył mu Krzyż Wolności i Solidarności nadany przez Prezydenta RP. 

  • Fot.: Urząd Miasta Chełm
    Fot.: Urząd Miasta Chełm

W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie Chełma i woj. Chełmskiego, pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Chełmie. W dniu 13.12.1981 r. internowany decyzją nr 61/81 Komendanta KWMO Chełmie. Osadzony w ZK w Iławie, następnie od czerwca 1982 w Kielcach-Piaskach, od lipca 1982 w Załężu k. Rzeszowa i od sierpnia w Łupkowie. Zwolniony z internowania decyzją z 30.11.1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w tworzenie podziemnych struktur związkowych” pod nazwą Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” w Chełmie, gromadzenie funduszy na kontynuowanie działalności oraz wydawanie podziemnych biuletynów, a także w zbiórki na pomoc rodzinom internowanych. Organizował i aktywnie uczestniczył w kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Podejrzany o to, że od sierpnia 1983 do marca 1984 r. w Chełmie kierował nielegalnymi strukturami NSZZ „Solidarność” został aresztowany w dniu 5.03.1984 r. Sprawę zakończono skierowaniem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Chełmie, który dn. 27.07.1984 r. umorzył postępowanie na mocy amnestii z 21.07.1984 r. Bolesław Mikus utrzymywał kontakty z innymi działaczami, był współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem uroczystości i manifestacji religijno-patriotycznych w Chełmie. Inwigilowany, w jego mieszkaniu przeprowadzano przeszukania. Formą represji wobec Bogusława Mikusa było także zastrzeżenie przez Wydz. V WUSW Chełm wyjazdu za granicę.

do góry