Nawigacja

Konkursy i nagrody

LUBLIN: Turniej historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Trudna niepodległość. Polska 1918–1939”

Turniej historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Trudna niepodległość. Polska 1918–1939" – koordynator dr Marcin Kruszyński tel. 53-63-465 e-mail: marcin.kruszynski@ipn.gov.pl

Zgłoszenia chętnych drużyn – do końca marca 2014 r., finał – czerwiec 2014 r. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z nadesłaniem poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej – ZAŁĄCZNIK NR 1.

Turniej edukacyjny „Trudna niepodległość. Polska 1918–1939" otrzymał Honorowy Patronat Lubelskiego Kuratora Oświaty.

do góry