Nawigacja

Aktualności

IPN w Lublinie na Lubelskim Festiwalu Nauki - 25-30 września 2017

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie wziął udział w Lubelskim Festiwalu Nauki

W dniach 24-30 września 2017 roku już po raz czternasty odbył się Lubelski Festiwal Nauki. Głównym organizatorem tegorocznego Festiwalu, którego hasło brzmiało Nauka – między tradycją a współczesnością, był Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

W XIV Lubelski Festiwal Nauki 2017 zaangażowane zostały wszystkie uczelnie, a także liczne środowiska naukowe i kulturalne Lublina oraz Lubelszczyzny. W przygotowywanych działaniach organizatorzy Festiwalu nawiązali do dwóch ważnych wydarzeń historycznych: 700–lecia nadania Lublinowi praw miejskich oraz 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Te wydarzenia jubileuszowe stanowią okazję, aby poprzez projekty festiwalowe propagować wiedzę – z jednej strony o bogatej historii „naukowego” Lublina, z drugiej zaś o współczesnym, bardzo innowacyjnym obliczu tego miasta.

Głównym celem wydarzenia jest upowszechnianie nauki. Podczas Festiwalu zaprezentowane zostały zarówno wyniki badań naukowych pracowników lubelskich uczelni, jak i szeroko rozumiana działalność edukacyjno-kulturowa wielu instytucji związanych ze środowiskiem akademickim i nie tylko.

W LFN weźmie udział także lubelski Instytut Pamięci Narodowej. Poniżej prezentujemy działania IPN w Lublinie w ramcha festiwalu.

25 września

27 września

28 września

29 września

30 września (Piknik Naukowy na Placu Litewskim)

 

 

do góry