Nawigacja

Aktualności

Spotkanie historyczne „Nienawistne zbawienie – historie z Lubelszczyzny pod rządami komunistów” – Lublin, 25 września 2017

„Nienawistne zbawienie – historie z Lubelszczyzny pod rządami komunistów” to spotkanie historyczne zorganizowane z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków. Odbędzie się 25 września 2017 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4). Początek spotkania został zaplanowany na godz. 11. Organizatorami wydarzenia są: Instytutu Pamięci Narodowej Oddziałw Lublinie, Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków, Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie).

Program spotkania:

  1. Przywitanie gości: wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, p.o. dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Marcin Krzysztofik, prezes Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków Dorota Adach (6 min);
  2. Wystąpienie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka (10 min);
  3. Etiuda filmowa „Inny świat” – autorka Magdalena Śladecka (Odziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie), Małgorzata Kierczuk-Macieszko oraz uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie i Gimanzjum nr 10 im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie (5 min);
  4. "Wolność krat i drutu kolczastego – represje komunistyczne na ziemiach Polski Lubelskiej” – prelekcja dr. hab. Tomasza Panfila (OBEN IPN Lublin) (15 min);
  5. "Obóz w Błudku” – film dokumentalny Janusza Hanasa (20 min);
  6. "Terror i sowieckie bagnety - państwo przeciwko Polakom"  - prelekcja dr. Dariusza Roguta (dyrektora IPN Łódź) (15 min);
  7. "Polacy na nieludzkiej ziemi – wspomnienie ks. Józefa Kruka, żołnierza AK" – wiedeoprezentacja Michała Durakiewicza (OBEN IPN Lublin) (17 min);
  8. "Żołnierze podziemni – poszukiwania  żołnierzy powstania antykomunistycznego na Lubelszczyźnie, ofiar komunizmu"  - Marcin Krzysztofik (IPN Lublin) (15 min);
  9. "Żuk" - reportaż fabularyzowany o poruczniku Zygmuncie Wilczyńskim ps. "Żuk", partyzancie antykomunistycznego podziemia autorstwa Bogdy Bender-Motyki (TVP 3 Lublin);
  10. Quiz historyczny dla uczestników (platforma mobilna) – konkrus zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie (20 min).

Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa przygotowana przez lubelski IPN "Polska armia Stalina", która zostanie zaprezentowana przed Salą Błękitną.

 

do góry