Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa "Lublin w kulturze - kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności"

W wydarzeniu dotyczącym obchodów 700-lecia Lublina wzięli udział pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

Miło nam poinformować, że 25-26 maja 2017 r. w Muzeum Lubelskim w Lublinie odbyła się konferencja naukowa pt. "Lublin w kulturze - kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności", z udziałem pracowników Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie.

Podczas wspomnianej konferencji, będącej częścią obchodów wielkiego jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi, referaty wygłosili: dr Justyna Dudek (Codzienność "wyzwolonego Lublina) oraz dr hab. Marcin Kruszyński ("Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" - parę słów o najważniejszym czasopiśmie naukowym lubelskiego UMCS).

Na konferencji wystąpił również pracownik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Lublinie mgr Maciej Sobieraj, który wygłosił referat Fundatorzy i benefaktorzy lubelskich klasztorów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 

do góry