Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Lublinie (stan na sierpień 2023 r.)

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

Zbrodnie komunistyczne

Śledztwo przeciwko Aleksandrowi R. byłemu oficerowi śledczemu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. (S 51.2001.Zk)

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, iż pokrzywdzony Józef Z. należał do stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość. W dniu 12 stycznia 1952 r. pokrzywdzony został zatrzymany przez jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie.
W toku prowadzonego śledztwa zebrano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie Aleksandrowi R. zarzutu. Miał on dopuścić się popełnienia zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, a polegającej na znęcaniu się fizycznym i moralnym, nad zatrzymanym i aresztowanym Józefem Z., poprzez wielokrotne bicie go pięściami po brzuchu oraz pluciu w twarz. Dochodziło do tego, w okresie od 08 marca 1952 r. do 23 lipca 1952 r., podczas kilkakrotnych, wielogodzinnych czynności procesowych z udziałem pokrzywdzonego. 
W dniu 06 lipca 2006 r. do Sądu Rejonowego w Lublinie skierowano przeciwko Aleksandrowi R. akt oskarżenia. 


2. Śledztwo przeciwko Aleksandrowi Ch. byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Lublinie. ( S 61.2017.Zk )

Aleksander Ch. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. w Lublinie decyzji o internowaniach 18 działaczy ówczesnej opozycji. Wydając owe decyzje Aleksander Ch. każdorazowo powoływał jako ich podstawę prawną dekret o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji gdy ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał. Tym samym Aleksander Ch. bezprawnie pozbawił wolności 18 osób. 
W dniu 09 sierpnia 2017 r. do Sądu Rejonowego w Lublinie Zachód - III Wydziału Karnego skierowano przeciwko Aleksandrowi Ch. akt oskarżenia. 

 

do góry