Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Lublinie (stan na maj 2021 r.)

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo przeciwko Aleksandrowi R. byłemu oficerowi śledczemu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. ( S 51.2001.Zk )

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, iż pokrzywdzony Józef Z. należał do stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość. W dniu 12 stycznia 1952 r. pokrzywdzony został zatrzymany przez jednostki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie.

W toku prowadzonego śledztwa zebrano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie Aleksandrowi R. zarzutu. Miał on dopuścić się popełnienia zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, a polegającej na znęcaniu się fizycznym  i moralnym, nad zatrzymanym i aresztowanym Józefem Z., poprzez wielokrotne bicie go pięściami po brzuchu oraz pluciu w twarz. Dochodziło do tego, w okresie od 08 marca 1952 r. do 23 lipca 1952 r., podczas kilkakrotnych, wielogodzinnych czynności procesowych  z udziałem pokrzywdzonego.

W dniu 06 lipca 2006 r. do Sądu Rejonowego w Lublinie skierowano przeciwko Aleksandrowi R. akt oskarżenia.

2. Śledztwo przeciwko Janowi K. byłemu wartownikowi w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Hrubieszowie. ( S 50.2006.Zk )

We wrześniu 1949 r. na terenie Hrubieszowa została założona organizacja o charakterze niepodległościowym „Podziemna Organizacja Młodzieży Polskiej”. Skupiała ona młodzież szkół średnich, przede wszystkim miejscowego Gimnazjum Mechanicznego, oraz młodzież wiejską powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Założycielem jej był Zygmunt U., a jednym z członków Tadeusz K. Organizacja została przez ówczesne władze zlikwidowana, a większość z jej członków zatrzymana i aresztowana.

W toku prowadzonego śledztwa zebrano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów Janowi K. Miał on dopuścić się popełnienia zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, a polegającej na znęcaniu się fizycznym i moralnym, w okresie od lipca do grudnia 1950 r., nad zatrzymanym i aresztowanym Tadeuszem K., poprzez wielokrotne bicie go rękami po głowie i plecach, kopanie po całym ciele oraz kłucie szpilkami po ciele. Nadto w drugiej połowie 1950 r. Jan K. znęcał się nad innym zatrzymanym, założycielem „Podziemnej Organizacji Młodzieży Polskiej” - Zygmuntem U. Podejrzany zachowywał się wobec niego agresywnie, wielokrotnie bił go pięściami po głowie, kopał po całym ciele, a także polecał wykonywać tzw. „żabki” oraz używał wobec niego słów wulgarnych i obelżywych.

W dniu 05 sierpnia 2009 r. do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie skierowano przeciwko Janowi K. akt oskarżenia.

Sprawa toczy się ponownie przez Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, po uchyleniu poprzedniego wyroku przez sąd II instancji.

3. Śledztwo przeciwko Aleksandrowi Ch. byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Lublinie. ( S 61.2017.Zk )

Aleksander Ch. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. w Lublinie decyzji o internowaniach 18 działaczy ówczesnej opozycji. Wydając owe decyzje Aleksander Ch. każdorazowo powoływał jako ich podstawę prawną dekret o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji gdy ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał. Tym samym Aleksander Ch. bezprawnie pozbawił wolności 18 osób.

W dniu 09 sierpnia 2017 r. do Sądu Rejonowego w Lublinie Zachód - III Wydziału Karnego skierowano przeciwko Aleksandrowi Ch. akt oskarżenia.

4. Śledztwo przeciwko Henrykowi K. byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Chełmie. ( S 45.2005.Zk )

Henryk K. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. w Chełmie decyzji o internowaniach 68 działaczy ówczesnej opozycji. Wydając owe decyzje Henryk K. każdorazowo powoływał jako ich podstawę prawną dekret o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji gdy ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał. Tym samym Henryk K. bezprawnie pozbawił wolności 68 osób.

W dniu 13 grudnia 2016 r. do Sądu Rejonowego w Chełmie skierowano przeciwko Henrykowi K. akt oskarżenia.

 

 

 

do góry