Nawigacja

Śledztwa

IPN-OKŚZpNP w Lublinie informuje o podjęciu na nowo śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy KWMO w Lublinie podczas pacyfikacji w domu studenckim „Grześ”

Lublin, dnia 10 listopada 2022 r.   

S 73.2022.Zk

K O M U N I K A T

W dniu 25 sierpnia 2022 r. prokurator IPN – Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie wydał postanowienie o podjęciu na nowo umorzonego śledztwa w sprawie zbrodni komunistycznej polegającej na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, KWMO w Lublinie w dniu 14 grudnia 1981r. w trakcie likwidacji akcji strajkowej w domu studenckim „Grześ” w Lublinie poprzez użycie siły fizycznej i pałek gumowych wobec studentów opuszczających budynek, narażając ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku określonego w art. 157§1 kk przy czym działanie powyższe polegało na stosowaniu represji w związku z przynależnością strajkujących do struktur „Solidarności”. Wskazane śledztwo obecnie prowadzone jest pod sygn. S 73.2022.Zk.

Osoby pokrzywdzone lub posiadające informacje na temat przedmiotowego zdarzenia, które w dotychczasowym postępowaniu nie zostały przesłuchane w charakterze świadka proszone są o kontakt listowny na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie
ul. Wodopojna 2
20-086 Lublin

Ponadto z Oddziałową Komisją w Lublinie można skontaktować się telefonicznie: tel. 81 534 59 11 (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: komisja.lublin@ipn.gov.pl

 

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie
prok. Jacek Nowakowski 

do góry