Nawigacja

Książki – Lublin

Życie codzienne w PRL

Życie codzienne w PRL, red. Małgorzata Choma-Jusińska, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Lublin–Warszawa 2019, 528 s., ISBN: 978-83-8098-479-0

Książka ukazuje wiele aspektów codzienności: prywatność, sferę materialną, życie kulturalne, a także zagadnienia socjalne. Nie jest to monografia życia codziennego w PRL, lecz tom przybliżający nowe, często nierozpoznane dotychczas jego obszary. Do publikacji zaproszono przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, dzięki czemu tytułowe zagadnienie przedstawione zostało z różnych perspektyw, wykorzystano przy tym różnorodne źródła i podejścia badawcze. Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły otworzą przestrzeń do dyskusji, zainspirują do dalszych poszukiwań badawczych, w tym analiz porównawczych, uwzględniających także doświadczenia społeczeństw innych państw komunistycznych oraz krajów zachodnich.

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry