Nawigacja

Książki – Lublin

Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, t. 2: 1 VIII 1940 – 31 VII 1941

  • Okładka
    Okładka

Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, t. 2, 1 VIII 1940 – 31 VII 1941, wstęp i red. naukowa Jarosław Rabiński, opracowanie dokumentów Jarosław Rabiński, Jadwiga Kowalska, Ewa Rzeczkowska, IPN, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Lublin 2017, 1144 s. + 24 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8098-254-3

Niniejsza publikacja jest krytyczną edycją naukową jednego z najważniejszych źródeł do badania dziejów II wojny światowej z polskiej perspektywy: diariusza czynności gen. Władysława Sikorskiego za lata 1939–1943. Aby udostępnić Czytelnikowi ten unikatowy materiał, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (IPMS) podjęły współpracę, której owocem jest drugi tom Dziennika czynności Naczelnego Wodza, obejmujący okres pomiędzy sierpniem 1939 a lipcem 1940 roku. Postać Sikorskiego budzi do dziś żywe zainteresowanie, po części z powodu okoliczności jego tragicznej śmierci w Gibraltarze. Dla historyków jednak ważniejszy jest fakt, że w latach 1939–1943 pełnił on funkcje premiera polskiego rządu i naczelnego wodza, będąc w tym czasie najważniejszą postacią polskiego życia politycznego i wojskowego na emigracji. Stąd wyjątkowa waga źródła szczegółowo dokumentującego jego ówczesne działania. Prezentowana publikacja jest efektem wieloletniego projektu badawczego, finansowanego w ramach prestiżowego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pomysłodawcą i kierownikiem przedsięwzięcia jest dr hab. Jarosław Rabiński z Katedry Historii Najnowszej KUL. Naukowego opracowania pierwszej części obszernego materiału dokonał pracujący pod jego kierownictwem zespół, w którego skład wchodzą ponadto dr Ewa Rzeczkowska z Katedry Historii Najnowszej KUL oraz Jadwiga Kowalska z IPMS.

Przyjęta koncepcja wydawnicza zakłada opublikowanie w pierwszej kolejności, w czterech tomach, kalendarium czynności gen. Sikorskiego za lata 1939–1943. W następnych tomach wydane zostaną załączniki do kalendarium, w tym dokumenty, korespondencja, sprawozdania i niepublikowane wspomnienia odnoszące się do jego wojennej działalności.

 

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry