Nawigacja

Książki – Lublin

Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Tom 2. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne

  • Okładka
    Okładka

Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. Tomasz Osiński, Mariusz Mazur, Warszawa 2017, 672 s., ISBN 978-83-8098-241-3

Demografia i migracje, warstwy społeczne i mniejszości narodowe, Kościoły i wspólnoty wyznaniowe, organizacje społeczne, ochrona zdrowia i życie codzienne – wszystkie te obszary tworzyły fundament ówczesnej rzeczywistości. Funkcjonowanie mieszkańców regionu zależne było również od poziomu rozwoju rolnictwa, przemysłu, handlu i rzemiosła, które podlegały drastycznym i wielokrotnym przemianom, postępom i załamaniom, choć de facto pozostawały w stanie systemowego kryzysu. Obraz szkolnictwa, życia naukowego, środków masowego przekazu, kultury i sztuki dopełnia całościowe ujęcie realiów epoki.

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry