Nawigacja

Książki – Lublin

Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956. Słownik biograficzny

  • Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956. Słownik biograficzny
    Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956. Słownik biograficzny

Rafał Dmoszyński, Grzegorz Joniec, Daniel Piekaruś, Jacek Romanek, Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944–1956. Słownik biograficzny, Lublin 2015, 368 s.

Głównym celem powstałego w lipcu 1944 r. w ZSRR Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego było doprowadzenie wszelkimi sposobami do przejęcia przez Polską Partię Robotniczą niepodzielnego przywództwa politycznego w Polsce. Tym samym jednym z zasadniczych zadań, przed jakim postawiono członków PKWN, było zorganizowanie formacji mającej zabezpieczyć tworzącą się władzę przed atakami i inwigilacją ze strony polskiego podziemia niepodległościowego. Tą formacją był Resort Bezpieczeństwa Publicznego, na którego czele stanął Stanisław Radkiewicz, nota bene jeden z likwidatorów Komunistycznej Partii Polski, cieszący się szczególnymi względami Józefa Stalina. Początkowo struktura resortu oparta została na tzw. kujbyszewiakach, którzy jeszcze w kwietniu 1944 r. rozpoczęli szkolenie pod okiem Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych. W specjalnych ośrodkach NKWD kształcono przyszłe kadry mające odpowiadać za  utrzymanie „porządku komunistycznego” w nowej, ludowej Polsce.

 
 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry