Nawigacja

Książki – Lublin

Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954 , t. 3: Księga Główna więźniów śledczych 22 II 1945 – 12 III 1946, Księga Główna więźniów karnych 23 VII 1945 – 6 IX 1947

  • Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954 , t. 3: Księga Główna więźniów śledczych 22 II 1945 – 12 III 1946, Księga Główna więźniów karnych 23 VII 1945 – 6 IX 1947

Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954 , t. 3: Księga Główna więźniów śledczych 22 II 1945 – 12 III 1946,Księga Główna więźniów karnych 23 VII1945 – 6 IX 1947, redakcjai opracowanie Andrzej T. Filipek, Marcin Krzysztofik, Lublin 2012, 365 s.

Trzecia z publikowanych ksiąg więziennych więzienia na Zamku w Lublinie w archiwum lubelskiego Oddziału IPN (oryginał) oznaczona jest sygnaturą IPN Lu 3/20. Niniejszy tom to Księga główna więźniów śledczych zawiera wpisy z okresu 22 II 1945– 12 III 1946 oraz Księga główna więźniów karnych z wpisami między 23 VII 1945 a 6 IX 1947.

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry