Nawigacja

Książki – Lublin

Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989

Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w latach 1945–1989, red. Sebastian Piątkowski, Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Lublin 2012, 212 s.

Prezentowana publikacja jest efektem zorganizowanej przez Biuro Edukacji Publicznej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) w Kielcach konferencji naukowej nt. „Społeczeństwo a władza. Między Wisłą a Pilicą w Polsce Ludowej (19451989)”, która odbyła się w dniach 89 października 2009 r. w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach.  Intencją organizatorów było ukazanie w jak najszerszym kontekście różnych przejawów aktywności społeczeństwa, które po 1945 r. zamieszkiwało tereny na obszarze między Wisłą a Pilicą. Starano się również przedstawić relacje między społeczeństwem a władzą komunistyczną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki niepodległościowego i antykomunistycznego oporu społeczeństwa polskiego (od zbrojnego podziemia i zorganizowanej opozycji politycznej do spontanicznych przejawów sprzeciwu społecznego).

SPIS TREŚCI

Wstęp – Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki 

Wykaz skrótów 

Agnieszka Szczerba
Zasób archiwalny Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z Kielcach. Charakterystyka ogólna 

Rafał Chałoński
Znaczenie materiałów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach dla badań nad najnowszą historią Kielecczyzny 

Agnieszka Filus
Oddział Narodowych Sił Zbrojnych por. Alojzego Sikorskiego „Jaremy”: (marzec-czerwiec 1945 roku)   

Marzena Grosicka
Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1944-1949. Stan badań, problematyka badawcza 

Krzysztof Busse
Trzech do tysiąca. Likwidacja grupy Aleksandra Młyńskiego „Drągala” przez aparat bezpieczeństwa 

Sebastian Piątkowski
Wymiar sprawiedliwości wobec volksdeutschów w latach 1945-1950 (na przykładzie północno-wschodniej części województwa kieleckiego) 

Edyta Krężołek
Robotnicy Kielecczyzny w czasie „polskich miesięcy” 

Arkadiusz Kutkowski
„Ukarać chuliganów!”. Procesy w trybie przyśpieszonym przed Sądem Rejonowym w Radomiu po proteście robotniczym w czerwcu 1976 roku 

Konrad Słowiński
Nastroje społeczne w Radomiu i województwie radomskim w latach 1980-1981 w świetle dokumentów SB 

Marek Wierzbicki
Władze regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w latach 1980-1989  

Marek Jończyk
Niezależne Zrzeszenie Studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w latach 1980-1989 

Paweł Gotowiecki
Prasa podziemia w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 1982-1989   

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki
W obronie krzyża. Protest młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w grudniu 1984 roku   

Marek Jedynak
Wpływ uroczystości pogrzebowych mjr. Jana Piwnika „Ponurego”  w czerwcu 1988 r. na nastroje i postawy społeczeństwa Kielecczyzny”  

Indeks osób  

Indeks nazw geograficznych   

 

 

 

 

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry