Nawigacja

Książki – Lublin

„Bo mnie tylko wolność interesuje...” Wywiad-rzeka z Marianem Gołębiewskim (Nowy Jork, listopad 1988 – czerwiec 1989)

„Bo mnie tylko wolność interesuje...” Wywiad-rzeka z Marianem Gołębiewskim (Nowy Jork, listopad 1988 - czerwiec 1989), wywiad przeprowadził Dariusz Balcerzyk, wstęp i opracowanie Justyna Dudek, Lublin 2011, 418 s. + 18 s. wkł. zdj.

Książka jest zapisem rozmowy z Marianem Gołębiewskim, przeprowadzonej na przełomie 1988 i 1989 r. w Nowym Jorku. To historia osobista widziana oczyma wyższego dowódcy, który komentuje wydarzenia z odległej perspektywy czasowej. Autor w barwny sposób relacjonuje swoje wojenne i powojenne losy, a niejednokrotnie podaje nieznane dotąd fakty. Wspomnienia obejmują okres od dzieciństwa autora aż po rok 1956. W tekście odnajdziemy także nieliczne informacje, które odwołują się do aktywności Mariana Gołębiewskiego po 1956 r.

Marian Gołębiewski „Korab”, „Irka”, „Ster” (1911–1996) – cichociemny, szef Kedywu Inspektoratu Zamość i komendant Obwodu Hrubieszów Armii Krajowej. Po zajęciu Lubelszczyzny przez Armię Czerwoną pełnił wysokie funkcje w strukturach Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Okręgu Lublin. Skazany w procesie I Zarządu Głównego WiN na karę śmierci. Spędził dziesięć lat w więzieniu. W połowie lat sześćdziesiątych jeden z twórców tajnej organizacji „Ruch”; za działalność w niej ponownie skazany na karę więzienia. W latach siedemdziesiątych związany z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1982 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

SPIS TREŚCI

Justyna Dudek, Wstęp
Justyna Dudek, Nota edytorska
Dariusz Balcerzyk, Wywiad z „upiorem rozgromionego faszyzmu”

I. Dzieciństwo i młodość. Rodzina. Pasje. Praca w Kołomyi. Wybuch II wojny światowej

II. Internowanie w Rumunii. Ucieczka z obozu. W Wojsku Polskim we Francji. Walki 1 Dywizji Grenadierów. W obozach w południowej Francji

III. W drodze do Wielkiej Brytanii. Wyprawa przez Hiszpanię i Portugalię

IV. 1 Brygada Strzelców. Szkolenie cichociemnych. Skok do Polski

V. W kraju. Szef Kedywu Inspektoratu Zamość AK. Akcje likwidacyjne. Komendant Obwodu Hrubieszów AK

VI. Walki i porozumienie z UPA

VII. Nowa rzeczywistość. Rozwiązanie AK. Formy walki i oporu AK-DSZ-WiN wobec władzy komunistycznej

VIII. Akcja ujawnieniowa płk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”. Aresztowanie. Śledztwo i proces. Więzienie

Aneks
Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych
Fotografie
 

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry