Nawigacja

Książki – Lublin

Tajny oręż czy ofiary zimniej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej

Tajny oręż czy ofiary zimniej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, red. Sławomir Łukasiewicz, Lublin–Warszawa 2010, 382 s. (seria „Konferencje IPN”, t. 40)

Wiek XX, targany światowymi wojnami, świadek rywalizacji świata demokracji ze światem totalitaryzmów, przyniósł zapewne największe w historii migracje, w dużej mierze wywołane przyczynami politycznymi. Szczególnie mocno dotknęły one Europę Środkowo-Wschodnią, gdzie w latach 1939–1946 migracje przymusowe objęły 30 mln osób. Długoletnie rządy komunistyczne w tym regionie sprawiły, że po kolejnych kryzysach politycznych za Zachód przedostawały się nowe fale emigrantów. Zważywszy skalę tych procesów, dziwić może jedynie to, że dotąd brakuje całościowego opracowania tego tematu. Próbę zmierzenia się z nim stanowi prezentowany tom, na który składają się teksty zgłoszone na międzynarodową konferencje naukową „Tajny oręż czy ofiary zimnej wojny”, zorganizowaną w Lublinie w dniach 13–15 listopada 2008 r.

Książkę można kupić w lubelskim oddziale IPN.

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry