Nawigacja

Książki – Lublin

Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954 , t. 2: Księga Główna więźniów śledczych 8 XII 1944 – 22 II 1945

Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954, t. 2: Księga Główna więźniów śledczych 8 XII 1944 – 22 II 1945, redakcja i opracowanie Andrzej T. Filipek, Marcin Krzysztofik, Lublin 2010, 232 s.

Druga z publikowanych ksiąg więziennych więzienia na Zamku w Lublinie – Księga główna więźniów śledczych, o syg. IPN Lu 3/19, zawiera wpisy naniesione między 8 grudnia 1944 r. a 22 lutego 1945 r. Jest to ewidencja więźniów, wobec których organy władzy „lubelskiej” toczyły śledztwa zmierzające ku końcowi i wielu z nich oczekiwało albo na rozprawę i wyrok sądowy, albo na zwolnienie.

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry