Nawigacja

Książki – Lublin

Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954 , t. 1: Księga Główna więźniów śledczych 9 X–11 XII 1944

Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954, t. 1: Księga Główna więźniów śledczych 9 X–11 XII 1944, redakcja i opracowanie Andrzej T. Filipek, Marcin Krzysztofik, Lublin 2009, 205 s.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, wykonując swe ustawowe obowiązki, a także dbając o zachowanie pamięci historycznej losów Narodu Polskiego w latach 1939–1989, pragnie przypomnieć zbrodnie stalinowskiego terroru, którego licznymi ofiarami stali się również mieszkańcy Lubelszczyzny. Wypełniając te zadania, podejmujemy edycję ksiąg więziennych więzienia na Zamku w Lublinie z lat 1944–1954: ksiąg głównych więźniów śledczych i więźniów karnych, znajdujących się w zasobie archiwalnym lubelskiego Oddziału IPN.

Z przedmowy dyrektora Oddziału IPN w Lublinie Jacka Weltera

Pliki do pobrania

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry