Nawigacja

Książki – Lublin

Костёл и власть на Гомельщине (20–30-е годы ХХ в.) /Kościół a władze na Homelszczyźnie (lata 20.–30. XX w.)/

Андрей Лебедев, Виктор Пичуков, кс. Славомир Лясковски, Костёл и власть на Гомельщине 20–30-е годы ХХ в., Варшава – Люблин – Гомель 2009, 470 с. / Andriej Lebiediew, Wiktor Piczukow, ks. Sławomir Laskowski, Kościół a władze na Homelszczyźnie (lata 20.–30. XX w.), Instytut Pamięci Narodowej – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa – Lublin – Homel 2009, 470 s.

Książka w języku rosyjskim omawiająca położenie Kościoła katolickiego na Homelszczyźnie (Białoruska SRS) w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Zawiera kilkaset źródeł (w języku rosyjskim, białoruskim i polskim) dokumentujących kolejne etapy likwidacji struktur kościelnych, stosowane przez władze komunistyczne metody propagandy antyreligijnej, represje i szykany w stosunku do duchowieństwa i wiernych (w większości Polaków), a także opór wobec ateizacji i sowietyzacji.

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry