Nawigacja

Książki – Lublin

Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, t. 3: 1 VIII 1941 – 31 VII 1942

  • Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego t. 3: 1 VIII 1941 – 31 VII 1942
    Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego t. 3: 1 VIII 1941 – 31 VII 1942

Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, t. 3: 1 VIII 1941 – 31 VII 1942, wstęp i red. nauk. Jarosław Rabiński, oprac. dok. Jadwiga Kowalska, Andrzej Gładysz, Gabriel Piotr Urban, IPN, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Warszawa–Lublin 2022, 1208 s. + 16 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8229-624-2, ISBN 978-83-8288-070-0

Niniejsza książka jest edycją jednego z kluczowych źródeł do dziejów II wojny światowej: diariusza czynności gen. Władysława Sikorskiego. Postać Sikorskiego budzi do dziś żywe zainteresowanie, nie tylko z powodu jego tragicznej śmierci w Gibraltarze. Dla historyków jest niezwykle ważne, że w latach 1939–1943 pełnił on funkcje premiera polskiego rządu i naczelnego wodza. Stąd wyjątkowość tej publikacji.

do góry