Nawigacja

Książki – Lublin

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, t. VII

  • Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, t. VII
    Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, t. VII

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, t. VII. Ziemianie w walce i pracy na rzecz polskości i niepodległości w XIX i XX w. Materiały VII sesji naukowej Historia pisana życiorysami. Ziemiaństwo w walce o Niepodległą zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 11-13 października 2018 r., red. Tomasz Osiński, Marcin Kruszyński, Sławomir Grzechnik, Katarzyna Kot, IPN, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Lublin-Warszawa 2021, 408 s., ISBN 978-83-8229-280-0

Od wielu lat sesje w Kozłówce są postrzegane nie tylko jako wydarzenie naukowe, ale także okazja do kontaktów z przedstawicielami środowiska ziemiańskiego, pasjonatami i strażnikami pamięci, chwytającymi nierzadko za pióro i podejmującymi trud pisania rodzinnej historii, a przede wszystkim dysponentami nieznanych często źródeł. Niniejszy tom jest siódmym z cyklu Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie i stanowi pokłosie konferencji zorganizowanej w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości.

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry