Nawigacja

Książki – Lublin

Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej

  • Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej
    Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej

Mieczysław Ryba, Kościół i państwo na Kresach Południowo-Wschodnich II RzeczypospolitejLublin 2021, 368 s., ISBN  978-83-8229-258-9

Seria wydawnicza: „Monografie”, tom 162

W książce zostały omówione niezwykle skomplikowane relacje religijne i narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Autor swoje zainteresowania koncentruje na terenach, gdzie występowała zacięta rywalizacja polsko-ukraińska o sympatie miejscowej ludności. W sensie terytorialnym chodzi tu o dawną Galicję Wschodnią łącznie z zachodnią Łemkowszczyzną oraz o część dawnego zaboru rosyjskiego, tj. Wołyń, południowe Polesie, Podlasie oraz Chełmszczyznę.

Książka otrzymała wyróżnienie Feniks 2022 w kategorii „Historia”.

 

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry