Nawigacja

Książki – Lublin

Dzieje Lubelszczyzny 1918–1939. Aspekty polityczne

  • Dzieje Lubelszczyzny 1918–1939. Aspekty polityczne
    Dzieje Lubelszczyzny 1918–1939. Aspekty polityczne

Dzieje Lubelszczyzny 1918–1939. Aspekty polityczne, red. Marcin Kruszyński, Robert Litwiński, Waldemar Kozyra, Dariusz Magier, Tomasz Osiński, Lublin–Warszawa 2020, 648 s. ISBN 978-83-8229-028-8

Jeden z dwóch tomów syntezy Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 opracowany w ramach Oddziałowego Projektu Badawczego. Wstęp do zasadniczych rozważań stanowi omówienie stanu badań, oraz sytuacji społeczno-gospodarczą przed i w momencie zakończenia I wojny światowej. Główna część syntezy poświęcona jest krajobrazowi politycznemu ukazanemu w oparciu o analizę ustrój władz państwowych (administracja, samorząd, policja, wojsko i obrona cywilna, wymiar sprawiedliwości), struktur partyjnych i szeroko rozumianego życia politycznego.                   

 

Gdzie kupić publikacje:

Lublin

do góry