Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Zamojszczyzna w latach 1942–1944 – polityka okupanta i postawy społeczeństwa” – Lublin, 20–21 marca 2019

 

 

20-21 marca w siedzibie lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Zamojszczyzna w latach 1942–1944 – polityka okupanta i postawy społeczeństwa. Stan badań i nowe perspektywy badawcze” przygotowana wspólnie przez Oddzial IPN w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie.

 

 

Ponad trzydziestu historyków, dziennikarzy, regionalistów i pasjonatów historii najnowszej z całej Polski wygłosiło referaty dotyczące postaw społeczeństwa wobec polityki okupanta niemieckiego, martyrologii ludności czy rozwoju ruchu oporu na tytułowym obszarze. Miały miejsce również wystąpienia odnoszące się do nowych form badań nad dziejami Zamojszczyzny w okresie okupacji niemieckiej z wykorzystaniem wiedzy interdyscyplinarnej. Nadrzędnym celem spotkania było podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy oraz wytyczenie nowych postulatów badawczych. Cel został osiągnięty.

 

 

do góry