Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r. Problemy. Wyzwania. Dylematy” – Lublin, 20–22 listopada 2013

Organizatorzy:Oddział Instytutu Pamięci Narodowej –Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie orazZakład Metodologii Historii i Zakład Historii Najnowszej Instytutu HistoriiUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Przeobrażeniapolityczne 1989 roku rozpoczęły nowy okres w dziejach Polski.Władza, dzierżona do tej pory niepodzielnie przez komunistów, przeszła w ręceniedawnej opozycji, która od tego momentu stanęła na czele państwa. Przemianyustrojowe końca lat 80. odcisnęły swoje piętno na wielu segmentach życiaspołecznego i kulturalnego. Czy ów rok 1989oznaczał nowe otwarcie również w dziedzinie badań historycznych?.

Celem konferencji, która odbyła się w dniach 20–22 listopada 2013 r., była nie tylko próbaodpowiedzi na tak postawione pytanie. Osobnej refleksji doczekała siębowiem także analiza działalności poszczególnych ośrodków badawczych w Polsce.Spotkanie było też okazją do wieloaspektowej dyskusji nad kierunkami działańhistoryków po 1989 oraz do podsumowania dorobku metodologiihistorii ostatnich dwudziestu lat.

Debata została poszerzona o przyjrzenie się pozycji historiijako takiej w przestrzeni publicznej oraz wpływowi rozwoju technologii na formę przekazu wiedzy historycznej. Na koniecwreszcie nie dało się uciec od pytania, czy po 1989 r. możemy mówić o wyraźnympostępie nauk historycznych, oraz od kwestii norm etycznych, którymi winienkierować się historyk w pracy naukowej.

do góry