Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli z Polski i Ukrainy „Wiek XX w świadomości Polaków i Ukraińców. Wydarzenia, symbole w polskich i ukraińskich koncepcjach edukacji historycznej” – Zamość, 27–30 czerwca 2010

Współorganizatorzy konferencji:

Strona polska
• IPN Oddz. Lublin (koordynator Agnieszka Jaczyńska)
• Ambasada RP w Kijowie (koordynator dr hab. Ola Hnatiuk)

Strona ukraińska
• Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie” („Widrodżennia”)

Wzorem organizowanych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie od 2004 roku konferencji polsko-niemieckich zapoczątkowaliśmy analogiczny cykl spotkań między nauczycielami z Polski i Ukrainy. Jest to ważny kierunek z punktu widzenia współczesnych wymogów kształcenia historycznego i obywatelskiego, wynikający chociażby z wielu stycznych w naszej historii, jak i współczesnych uwarunkowań. Pomysł zyskał przychylność naszych partnerów, z którymi w ubiegłym roku 6 kwietnia 2009 r. współorganizowaliśmy konferencję dla nauczycieli historii w Kijowie.

Konferencja miała charakter naukowo-edukacyjny. Dzięki temu umożliwiliśmy nauczycielom zapoznanie się z najnowszym stanem badań dotyczącym omawianych zagadnień oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań metodycznych, ułatwiających wprowadzanie tych treści w procesie kształcenia.

Program konferencji

27 czerwca 2010

Przyjazd grup
Zwiedzanie Zamościa z przewodnikiem

28 czerwca 2010

Pierwsza część sesji wykładowej

  • Oficjalne otwarcie konferencji
  • Blok poświęcony dwudziestoleciu międzywojennemu (referent strony polskiej – prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, referenci strony ukraińskiej – dr Ołeksandr Zajcew oraz prof. dr hab. Władysław Werstiuk)

Druga część sesji wykładowej

  • Blok poświęcony II wojnie światowej (referent strony polskiej – dr hab. Grzegorz. Motyka, referent strony ukraińskiej – prof. dr hab. Ihor Iljuszyn)
  • Blok poświęcony historii powojennej (referent strony polskiej – prof. dr hab. Jerzy Eisler, referent strony ukraińskiej – prof. dr hab. Wołodymyr Baran)

Trzecia część sesji wykładowej

  • Blok poświęcony historiografii polskiej i ukraińskiej dotyczącej XX wieku, (referent strony polskiej dr hab. – Tomasz Stryjek, referent strony ukraińskiej – prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak)
  • Dyskusja prowadzona przez dr. hab. Rafała Wnuka

29 czerwca 2010

Warsztaty przedmiotowe w trzech grupach polsko-ukraińskich 10–15 osób. Każdy uczestnik wybiera jedną z trzech grup:

  • Warsztaty nr 1 – Dwudziestolecie międzywojenne (moderatorzy: prof.dr hab. Włodzimierz Mędrzecki i dr Ołeksandr Zajcew)
  • Warsztaty nr 2 – Okres II wojny światowej 1939-1945 (moderatorzy: dr hab. Ola Hnatiuk i Mariusz Zajączkowski)
  • Warsztaty nr 3 – Okres powojenny 1945-1991 (moderatorzy: dr Małgorzata Choma-Jusińska i prof. dr hab. Wołodymyr Baran)

30 czerwca 2010

Sesja podsumowująca. Prezentacja wyników prac grup warsztatowych

 

do góry