Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Lubelski Lipiec – dziedzictwo Solidarności” z udziałem historyków z IPN – Lublin, 14 czerwca 2010

14 czerwca 2010 r. w Nowej Auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Al. Racławickie 14) odbyła się konferencja naukowa „Lubelski Lipiec – dziedzictwo Solidarności”.

PROGRAM

  • Uroczyste otwarcie konferencji – powitanie gości przez JM Ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka – Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Wystąpienie przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Janusza Śniadka
  • Sytuacja w PRL w końcu lat siedemdziesiątych – Tomasz Kozłowski (IPN Warszawa)
  • Relacje pomiędzy opozycją a środowiskiem ludzi pracy Lubelszczyzny – dr Małgorzata Choma-Jusińska (IPN – Oddział w Lublinie)
  • Organizacja i przebieg lubelskich strajków w lipcu 1980 r. – Marcin Dąbrowski (IPN – Oddział w Lublinie)
  • Bohaterowie „Lubelskiego Lipca” – panel wspomnieniowy
  • Postulaty lubelskich strajków i ich realizacja przez władze – prof. Adam Biela (KUL)
  • Doświadczenia „Lubelskiego Lipca” w walce NSZZ „Solidarność” – prof. Jan Pomorski (UMCS)
do góry