Nawigacja

Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Próby porozumienia polsko-ukraińskiego w latach 1939–1991” – Lublin, 14 czerwca 2007 r.

14 czerwca 2007 r. w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, zatytułowana „Próby porozumienia polsko-ukraińskiego w latach 1939–1991”. Jej organizatorem było Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Obrady odbywały się w Trybunale Koronnym.

Konferencja składała się z czterech bloków tematycznych. Pierwszy blok związany był ze stanem badań nad problematyką porozumień polsko-ukraińskich z lat 1939–1945 w historiografii ukraińskiej. Tu omówiono także kwestię Polaków pomagających Ukraińcom na ziemiach dzisiejszej Polski w latach 1945–1947.

Drugi blok tematyczny poświęcony był postawom, jakie poszczególne kościoły zajęły wobec konfliktu polsko-ukraińskiego lat 1942–1947, relacji między Kościołem katolickim a Cerkwią greckokatolicką na terenie Ukraińskiej SRR, a także porozumieniom między Kościołem rzymskokatolickim i greckokatolickim w okresie powojennym na terenach dzisiejszej Polski.

W trzecim bloku omawiane były próby porozumienia między podziemiem polskim i ukraińskim w czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu, a także próby porozumienia między obu emigracjami na Zachodzie.

Czwarty blok zagadnień dotyczył stosunku opozycji polskiej w latach 70. i 80. do sprawy ukraińskiej, w tym szczególnie obecności tej kwestii w działaniach środowiska skupionego wokół lubelskiego kwartalnika podziemnego „Spotkania”.

Referaty wygłosili: prof. Leonid Zaszkilniak (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki), Inna Pojizdnyk (Narodowa Akademia Ukrainy w Kijowie); dr Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski), dr Włodzimierz Osadczy (Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie), ks. dr Stefan Batruch (proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie), dr hab. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych PAN, IPN), Mariusz Zajączkowski (IPN Lublin), dr Sławomir Łukasiewicz (IPN Lublin), Bogumiła Berdychowska (Forum Polsko-Ukraińskie) oraz dr Małgorzata Choma (IPN Lublin). Spotkanie zakończyła dyskusja z udziałem referentów oraz uczestników konferencji.

do góry