Nawigacja

Kontakty

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Lublinie

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych w Lublinie
ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin
tel. (81) 53 63 467, fax (81) 536-34-62

p.o. Naczelnika – dr Edward Gigilewicz

Sekretariat:
Karolina Zarębska
(81) 536-34-67
karolina.zarebska@ipn.gov.pl 

 

dr Janusz Kłapeć
(81) 536-34-24
janusz.klapec@ipn.gov.pl  

dr Małgorzata Choma-Jusińska
(81) 536-34-60
malgorzata.jusinska@ipn.gov.pl 

dr Marcin Dąbrowski
(81) 536-34-24
marcin.dabrowski@ipn.gov.pl 

dr Justyna Dudek
(81) 53-63-464
justyna.dudek@ipn.gov.pl 

dr Alicja Gontarek
tel. (81) 536-34 38
alicja.gontarek@ipn.gov.pl 

dr Tomasz Osiński
(81) 536-34-59
tomasz.osinski@ipn.gov.pl 

dr hab. Jacek Wołoszyn
(81) 536-34-69
jacek.woloszyn@ipn.gov.pl 

do góry