Nawigacja

Komunikaty

Komunikat w sprawie odwołania Grzegorza Kuprianowicza z członkostwa w Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

30 sierpnia 2018 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, działając na podstawie art. 53m ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, z późn. zm.), na wniosek dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie Marcina Krzysztofika odwołał dr. Grzegorza Kuprianowicza z członkostwa w Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Lublinie.

Z wnioskiem o odwołanie Grzegorza Kuprianowicza do dyrektora Oddziału IPN w Lublinie wystąpił wcześniej Andrzej Mazurek, prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Komitety ochrony pamięci walk i męczeństwa działają na podstawie art. 53m ustawy o IPN. Członkowie Komitetu tworzą gremium sprawujące funkcję opiniodawczo-doradczą, mającą na celu inicjowanie i koordynację działań związanych z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na obszarze podległym danemu oddziałowi IPN. Udział w pracach komitetu ochrony pamięci walk i męczeństwa ma charakter honorowy.

Wydział Komunikacji Społecznej IPN

 

do góry