Nawigacja

Komunikaty

Zmiana na stanowisku dyrektora Oddziału IPN w Lublinie

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek z dniem 16 maja br. odwołał z funkcji dyrektora Oddziału IPN w Lublinie dr. hab. Dariusza Magiera i powierzył pełnienie obowiązków na tym stanowisku Marcinowi Krzysztofikowi, dotychczasowemu naczelnikowi Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. 

Andrzej Arseniuk, dyrektor Biura Prezesa IPN

Marcin Krzysztofik jest absolwentem historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ukończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jego zainteresowania naukowe obejmują: niezależny ruch chłopski II poł. lat 70., działalność i struktury aparatu bezpieczeństwa, sądownictwo wojskowe w okresie po 1944 r. Przygotowuje pracę doktorską na temat Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie. Wybrane publikacje: edycje źródeł dot. Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej i Ziemi Lubelskiej (wspólnie z dr Małgorzatą Chomą-Jusińską), Księgi Więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954 (współredakcja Andrzej T. Filipek).
do góry