Nawigacja

Komunikaty

Komunikat w sprawie prowadzonej w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie o sygn. S 9.2015.Zi

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące zbrodni zabójstwa szesnastu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i dwudziestu sześciu osób cywilnych, dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich, w dniu
25 marca 1945 r., w Kryłowie, pow. hrubieszowski.

W dniu 11 marca 2016 r. w Chochłowie, powiat Dołhobyczów, przy prowadzeniu prac ziemnych ujawniona została metalowa tuba, w której znajdowały  się dokumenty sporządzone w języku ukraińskim i niemieckim, pismem ręcznym oraz maszynowym. Po wstępnych oględzinach stwierdzono, iż dokumenty dotyczą najprawdopodobniej działalności organizacji OUN - UPA.  Ujawniono meldunki z działań jednostek UPA opisane jako „wieści z terenu”, które dotyczyły miejscowości Hrubieszów i okolicznych terenów.

Ustalono ponadto, iż w okresie okupacji niemieckiej w miejscu ich ujawnienia zamieszkiwała ukraińska rodzina, której członkowie należeli do UPA.

Mając na uwadze zakres przedmiotowego postępowania, czasookres powstania dokumentów   ( około roku 1944 ) podjęto decyzję o włączeniu ich do akt trwającego śledztwa celem przeprowadzenia dalszych czynności o charakterze procesowym, po uprzednim wykonaniu prac konserwatorskich, sporządzeniu skanów dokumentów w formie papierowej oraz zdigitalizowanej. Następnie koniecznym będzie dokonanie czynności weryfikacyjnych celem ustalenia czy materiały te mogą stanowić dowód w trwającym postępowaniu karnym lub informację o takim dowodzie.

Rozpoczęto czynności z udziałem biegłego tłumacza języka ukraińskiego mające na celu zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami i ich przetłumaczenie na język polski. Podczas oględzin stwierdzono, iż dokumenty te są to różnego rodzaju pisma, korespondencja prywatna, meldunki, apele, instrukcje wojskowe dotyczące działań kierowników politycznych i instruktorów przy oddziałach wojskowych, instrukcje na wypadek wrogiego ataku, sprawozdania organizacyjne, odezwy. Ponadto ujawniono dokumenty tożsamości wystawione na różne osoby.

Czynności z udziałem biegłego języka ukraińskiego nadal trwają. 

do góry