Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Lublinie IV Wydział Karny w sprawie Janusza Mariana Palikota

W dniu 3 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny – sygn. akt IV K 36/15 na podstawie art. 17, 19 i 21 c ustawy lustracyjnej z dnia 18 października 2006 r. orzekł zgodnie ze stanowiskiem Prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Lublinie o stwierdzeniu zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego, złożonego w dniu 24 września 2007 r. przez Janusza Mariana Palikota w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej  Posła na Sejm RP.

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała do Sądu Okręgowego w Lublinie IV Wydział Karny informację z dnia 9 lutego 2015 r. o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez Janusza Mariana Palikota – kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z zawiadomieniem o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Stanowisko w tej sprawie zostało sporządzone przez Prokuratora tut. OBL w dniu 25 lutego 2015 r.

Naczelnik OBL w Lublinie
prok. Daniel Załuski

do góry