Nawigacja

Komunikaty

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie uchylające orzeczenie Sądu Okręgowego w Lublinie

W dniu 29 października 2014 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie – sygn. akt II Aka 241/14 uchylił orzeczenie Sądu Okręgowego w Lublinie IV Wydział Karny z dnia 14 lipca 2014 r. – sygn. akt IV K 363/12, uznające, że  Jerzy Kazimierz Sobczuk złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne w związku z pełnieniem funkcji publicznej radnego Rady Powiatu Zamość (wicestarosta zamojski) i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Naczelnik OBL w Lublinie
prok. Daniel Załuski

do góry